۱۴۰۲ چهارشنبه ۱۲ مهر
English
دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت دفتر امور روستایی و شوراها دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت
صفحه اصلی
شرح وظايف دفتر

اهداف و وظايف دفتر امور روستايي و شوراها :

1-    مطالعه و بررسي وضع روستاها از نظر تاسيسات و تسهيلات رفاهي به منظور شناخت و تعيين نيازهاي مالي و خدماتي روستاها استان

2-    همكاري با واحد هاي ذي ربط در وزارت كشور و ساير دستگاه هاي اجرايي در زمينه تهيه و تنظيم معيارها و ضوابط لازم براي تعيين الويت هاي طرح هاي عمراني در روستاها .

3-    بررسي طرح هاي عمراني روستاها براي استفاده از اعتبارات وزارت كشور و همچنين طرح هايي كه از محل اعتبارات عمراني كشورانجام مي گيرد باهمكاري دفتر فني استانداري.

4-     اقدام در مورد راهنمايي شوراي اسلامي ده و واحدهاي عمران روستايي به منظور پيشرفت برنامه هاي عمراني با استفاده از خود ياري و مشاركت مردم

5-     نظارت بر برنامه ها ي عمراني و گزارش گيري مستمر از نحوه اجراي مصوبات ، قوانين و مقررات و پيشرفت برنامه هاي عمراني روستاها و مناطق كمتر توسعه يافته و محروم عند اللزوم اعلام عدم پيشرفت آنها به واحدهاي استاني دستگاههاي اجرايي مربوطه به منظور رفع موانع با همكاري دفتر فني .

6-    هماهنگي با دستگاههاي مربوطه در تدوين طرح هاي توسعه اقتصادي بر اساس استعدادهاي مناطق ، به منظور توسعه سرمايه گذاري علي الخصوص در زمينه گردشگري ، صنايع كوچك و تبديلي وصنايع مرتبط با بخش كشاورزي

7-     انجام هماهنگي و پيگيري لازم از دستگاههاي مربوطه ، بانك ها وموسسات مالي به منظور پرداخت كمك هاي فني و اعتباري ، تسهيلات قرض الحسنه و وام هاي خرد جهت توسعه اشتغال روستايي وتهيه گزارش عملكرد اقدامات اشاره شده .

8-    همكاري با واحدهاي استاني دستگاه هاي اجرايي ذيربط و واحدهاي تخصصي در استانداري به منظور بررسي و شناسايي راهكارهاي اجراي عملياتي : 1- ساماندهي و تشويق مهاجرت معكوس به روستاها 2- فعال سازي تشكل هاي مردمي و خيرين و بخش خصوصي درزمينه انجام فعاليتهاي فرهنگي و اجتماعي و اجراي پروژ ه هاي عمراني و طرح هاي اشتغال زا در مناطق روستايي ، رشد وتوسعه كار آفريني و ايجادمشاغل جديد از طريق انجام آموزش هاي مهارتي و كاربردي متناسب با نيازهاي هر منطقه 3- رفع نيازهاي آموزشي در زمينه ديني ، تربيتي ، علمي ، فرهنگي ، اجتماعي و ورزشي در روستاها و پيگيري اختصاص منابع و امكانات مورد نياز جهت تقويت روحيه خود باوري ، خود اتكايي و عزت نفس در روستاييان

9-     توسعه خدمات بهداشت عمومي در سطح روستاها با همكاري دهياران و واحدهاي استاني دستگاههاي اجرايي در خصوص پوشش كامل خدمات بهداشتي و درماني در روستاها و تهيه گزارشات از روند اقدامات مربوطه به توسعه بيمه هاي سلامت ، تامين اجتماعي و ساير خدمات بيمه اي در روستاهاي استان

10-                        نظارت بر اقدامات دستگاههاي متولي حفظ محيط زيست و بهداشت عمومي روستاها در چهارچوب قوانين موجود

11-                        نظارت بر واحدهاي استاني دستگاههاي اجرايي ذيربط در زمينه اجرايي طرح هاي به سازي و نوسازي ساختار كالبدي محيط و مقاوم سازي مسكن روستايي و اجراي طرح هاي مصوب روستايي.

12-                       تعيين اولويت روستاها از نظر مبارزه با خطرات ناشي از حوادث غير مترقبه و ارائه به اداره كل مديريت بحران جهت تخصيص اعتبارات لازم

13-                        بررسي و اظهار نظر در مورد مصوبات شوراي روستا در مورد برنامه هاي عمراني از نظر مالي و اعتباري و همكاري با واحدهاي ذي ربط در نظارت بر فرآيند تهيه بودجه ساليانه و حسابرسي دهياريهاي استان

14-                        برنامه ريزي وپيگيري در خصوص تشكيل دهياريها بر اساس قوانين و مقررات مربط با كمك و همكاري فرمانداري ها و بخشداري هاي استان

15-                        ابلاغ قوانين و دستور العمل هاي مربوط به دهياريها به فرمانداران و واحدهاي استاني دستگاههاي اجرايي

16-                        پيگيري تهيه طرح هاي روستايي با كمك دهياران و تصويب مراجع ذي ربط استاني .

17-                       ابلاغ برنامه ها و اهداف توسعه روستايي به فرمانداران و بخشداريها و دهياريها

18-                        پشتيباني در زمينه تامين و تجهيز دهياريها و هماهنگي هاي لازم دراين زمينه با واحدهاي استاني دستگاهاي اجرايي و پيگيري تامين ماشين آلات عمراني و خدماتي روستا از سوي واحدهاي ذي ربط

19-                        همكاري با واحدهاي مسول در بررسي تعرفه هاي عوارض محلي و بهاي خدمات پيشنهادي دهياري و شوراي اسلامي روستا و پيگيري انجام مراحل قانوني جهت تاييد و ابلاغ براي اجرا

20-                        همكاري با واحدهاي استاني دستگاه هاي اجرايي و واحدهاي ذي ربط در استانداري به منظور تهيه بانكهاي اطلاعاتي ، جمع آوري اطلاعات وتنظيم گزارشات مرتبط باتغييرات شاخص هاي اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي و زير بنايي روستاها ي استان و كنترول مستمر تغييرات اين شاخص ها و به روز رساني بانك اطلاعات دهياريها و شوراي هاي اسلامي روستا.

 

تاریخ به روز رسانی: 1394/12/12
تعداد بازدید: 9103
Powered by DorsaPortal