۱۴۰۲ چهارشنبه ۱۲ مهر
English
دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت دفتر امور روستایی و شوراها دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت
صفحه اصلی
وظابف و اختيارات شوراهاي اسلامي روستايي

بر اساس ماده‌ 68 قانون شوراها وظايف‌ و اختيارات‌ شوراي‌ اسلامي‌ روستا عبارت‌ است‌ از:

الف‌) نظارت‌ بر حسن‌ اجراي‌ تصميم‌هاي‌ شوراي‌ اسلامي‌ روستا.

ب‌) بررسي‌ و شناخت‌ كمبودها، نيازها و نارسايي‌هاي‌ موجود در روستا وتهيه‌ طرح‌ها و پيشنهادهاي‌ اصلاحي‌ و عملي‌ در اين‌ زمينه‌ها و ارايه‌ آن‌ به‌مقامات‌ مسئول‌ ذي‌ربط‌.

ج‌) جلب‌ مشاركت‌ و خودياري‌ مردم‌ و همكاري‌ با مسئولان‌ اجرايي‌وزارتخانه‌ها و سازمان‌هايي‌ كه‌ در ارتباط‌ با روستا فعاليت‌ مي‌كنند و ايجادتسهيلات‌ لازم‌ جهت‌ پيشبرد امور آن‌ها.

د) تبيين‌ و توجيه‌ سياست‌هاي‌ دولت‌ و تشويق‌ و ترغيب‌ روستاييان‌جهت‌ اجراي‌ سياست‌هاي‌ مذكور.

هـ) نظارت‌ و پي‌گيري‌ اجراي‌ طرح‌ها و پروژه‌هاي‌ عمراني‌ اختصاص‌يافته‌ به‌ روستا.

و) همكاري‌ با مسئولان‌ ذي‌ربط‌ براي‌ احداث‌، اداره‌، نگهداري‌ وبهره‌برداري‌ از تاسيسات‌ عمومي‌، اقتصادي‌، اجتماعي‌ و رفاهي‌ مورد نيازروستا در حدود امكانات‌.

ز) كمك‌رساني‌ و امداد در مواقع‌ بحراني‌ و اضطراري‌ مانند جنگ‌ و وقوع‌حوادث‌ غيرمترقبه‌ و نيز كمك‌ به‌ مستمندان‌ و خانواده‌هاي‌ بي‌سرپرست‌ بااستفاده‌ از خودياريهاي‌ محلي‌.

ح‌) تلاش‌ براي‌ رفع‌ اختلافات‌ افراد و محلات‌ و حكميت‌ ميان‌ آن‌ها.

ط‌) ايجاد زمينه‌ مناسب‌ جهت‌ اجراي‌ مقررات‌ بهداشتي‌ و حفظ‌ نظافت‌ وتعمين‌ بهداشت‌ محيط‌.

ي‌) همكاري‌ با نيروهاي‌ انتظامي‌ جهت‌ برقراري‌ امنيت‌ و نظم‌ عمومي‌.

ك‌) ايجاد زمينه‌ مناسب‌ و جلب‌ مشاركت‌ عمومي‌ در جهت‌ اجراي‌فعاليتهاي‌ توليدي‌ وزارتخانه‌ها و سازمانهاي‌ دولتي‌.

ل‌) جلب‌ مشاركت‌ و همكاري‌ عمومي‌ در انجام‌ امور فرهنگي‌ و ديني‌.

م‌) انتخاب‌ فردي‌ ذي‌صلاح‌ به‌ سمت‌ دهيار براي‌ مدت‌ چهار سال‌براساس‌ آيين‌نامه‌ مربوط‌ و معرفي‌ به‌ بخشدار جهت‌ صدور حكم‌.

تبصره‌: عزل‌ دهيار با رأي‌ اكثريت‌ اعضاي‌ شوراي‌ اسلامي‌ روستابراساس‌ آيين‌نامه‌ مربوط‌ انجام‌ مي‌شود و به‌ بخشدار جهت‌ صدور حكم‌ عزل‌اعلام‌ مي‌گردد.

تاریخ به روز رسانی: 1394/12/12
تعداد بازدید: 11951
Powered by DorsaPortal