۱۴۰۲ چهارشنبه ۱۲ مهر
English
دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت دفتر امور روستایی و شوراها دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت
صفحه اصلی
قوانين و آيين نامه ها

 آيين نامه نحوه تعيين حد بستر و حريم رودخانه ها و انهار و مسيلها و مرداب ها و بركه هاي طبيعي

 آيين‌ نامه‌ اجرايي‌ نحوه‌ وضع‌ و وصول‌ عوارض‌ توسط‌ شوراهاي‌ اسلامي‌

 آيين نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزايا به اعضاي شوراهاي اسلامي

 آيين‌نامه اجرايي بند «ج» ماده (12) قانون برگزاري مناقصات

 اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي بند «ج» ماده (12) قانون برگزاري مناقصات

 آيين‌نامه‌ اجرايي‌ قانون‌ مديريت‌ پسماندها

 تصويب‌نامه راجع به تعيين نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاري مناقصات

 اصلاح ماده (3) قانون برگزاري مناقصات

 آيين‌نامه اجرايي بند «الف» ماده (26) قانون برگزاري مناقصات

 آيين نامه اجرايي نظام مستندسازي و اطلاع رساني مناقصات- بند الف ماده 33 قانون برگزاري مناقصات

 اصلاحيه آيين نامه اجرايي نظام مستندسازي و اطلاع رساني مناقصات

 آيين نامه اجرايي قانون اساسنامه بنياد مسكن انقلاب اسلامي

 آيين‌نامه نحوه ايجاد مجتمع‌هاي صنفي

 ‌آيين‌نامه اجرايي قانون تغيير عنوان اعضاي شوراهاي اسلامي روستاهايي كه به شهر تبديل شده اند

 آيين‌نامه توسعه فضاهاي ورزشي در مناطق روستايي

 آيين‌نامه خريد خدمات مشاوره

 آيين نامه اجرايي ماده (194) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه

 آيين نامه ساماندهي حمل و نقل عمومي روستايي

طرح ها

 طرح جامع امداد و نجات كشور

 طرح سازماندهي خدمات فني و مهندسي به دهياري ها

 طرح ماندگار شهداي دولت 

آشنايي با طرح هاي هادي و كنترل و نظارت بر ساخت و ساز روستايي

آيين نامه ها

 آيين‌نامه‌ استخدامي‌ دهياريهاي‌ كشور

 آيين‌ نامه‌ اجرايي‌ تشكيلات‌، انتخابات‌ داخلي‌ و امور مالي‌شوراهاي‌ اسلامي‌ روستا و نحوه‌ انتخاب‌ دهيار

 آيين‌نامه مالي دهياري‌ها

 آيين‌نامه‌ داخلي‌ شوراي‌ اسلامي‌ روستا

 آيين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و بخش

 آيين‌نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي شهرستان، استان و شوراي عالي استانها

 آيين‌نامه اجرايي تشكيلات، انتخابات داخلي و امور مالي شوراي اسلامي بخش

 ‌آيين‌نامه اجرايي قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري جمهوري اسلامي ايران

‌آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه‌اي منطقه‌اي و ملي و مقررات شهرسازي و‌ معماري كشور

 آيين‌ نامه‌ اجرايي‌ تهيه‌ و تصويب‌ طرحهاي‌ هادي‌ روستايي

 آيين نامه اجرايي تشكيل كميسيون تغيير كاربري اراضي در طرحهاي هادي

اساسنامه ها 

 اساسنامه، تشكيلات و سازمان دهياريها

 اساس نامه بنياد مسكن

قوانين

 قانون‌ تاسيس‌ دهياريهاي‌ خودكفا در روستاهاي‌ كشور

 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها

 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري

 قانون مديريت پسماندها

 قانون برگزاري مناقصات

 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها (با اصلاحات بعدي)

 قانون محاسبات عمومي كشور

 قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي

 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي

 قانون تاسيس و نحوه اداره كتابخانه هاي عمومي كشور

تاریخ به روز رسانی: 1394/12/13
تعداد بازدید: 14204
Powered by DorsaPortal